Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte: Nevres-i Cedîd
Makam: Sûzidil makâmı
Usûl: Devr-i kebîr usûlü
Form: Beste formu

Sözleri

Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş
Can hayâl eylediğim büs-i lebi kâbil imiş
Çekdiğim cevr-ü cefâlar yoluna bîhüde
Etdiğim sây-ü emekler ona bî-hâsıl imiş

Türkçe karşılığı:
Sevgilinin bizden bu kadar habersiz olduğunu bilemedik.
Gönülden hayal ettiğimiz öpüş, meğerse imkânsızmış.
Sevgilinin yolunda çektiğim eziyetler, sevdâmın coşkusu, boşuna imiş.

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Bilmedik Yari Ki Bizden Bu Kadar Gafil İmiş - [ Ah O Demler © 2015 Kalan Müzik ]

Alper Diler

Alper DİLER-Bilmedik Yâri Ki Bizden Bu Kadar Gâfil İmiş (SUZ-İ DİL)(PEŞREVLİ)R.G.

Notası

Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş notası

Yorumunuz