Bilmiyorum bana n’oldu

Bestesi Şevki Bey‘e, güftesi Ahmet Reşat Paşa’ya ait olan, hicâz makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bilmiyorum bana n’oldu
Dîdelerim kan ile doldu
Ciğerlerim harâb oldu
Dîdelerim kan ile doldu

Neler çektim o mâhımdan
Hele baht-ı siyâhımdan
Yanar alem bu âhımdan
Dîdelerim kan ile doldu

Video yorumları

Ahmet Özhan

Bilmiyorum Bana N'oldu - Ahmet Özhan

Recep Birgit

Recep Birgit - Bilmiyorum bana n'oldu

Güzin Değişmez

Bilmiyorum bana n'oldu - Güzin Değişmez

Notası

Bilmiyorum bana n'oldu notası

Yorumunuz