Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Acem kürdî makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir güzele ben de gönül
Can ile efkende gönül (vay)
Derd ile gûyende gönül
Ah gönül, vah gönül vay.

Aşk ile sîne dağlarım
Sinede yâre bağlarım
Yâr güler ben ağlarım
Ah gönül, vah gönül vay

Video yorumları

Fikret Karakaya

Notası

Bir güzele ben de gönül notası - 1
Bir güzele ben de gönül notası - 2

Bir yanıt yazın