Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz ağır semaisi

Sözleri

Bir hoş hırâm tâze civân aldı gönlümüz
Dâm-ı hayâl-i zülfe düşüp kaldı gönlümüz
Her dem visâl-i va’d ile aldar o işve-bâz
Bahr-i ümmîd-i vasla gelip daldı gönlümüz

Türkçe karşılığı:
Bir hoş endamlı genç sevgili bizi kendine âşık etti.
Saçlarını hayâl etmek bir tuzakmış, gönlümüz o tuzağa düşüp kaldı.
Gönül çelmeleri, her vakit kavuşma vaatiyle kandırır.
Gönlümüz, kavuşma ümidinin denizine gelip daldı.

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî İzak Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Gül’îzâr makamı
Usûl: Aksak semaî usûlü
Form: Ağır semaî

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümü (GÜL-İZAR)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümü (PEŞREVLİ) (GÜL-İZAR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümüz

Notası

Bir hoş hırâm tâze civân aldı gönlümüz notası