Tanbûrî İzak Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî İzak Efendi
Makâmı: Gül’îzâr makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir hoş hırâm, tâze civân, aldı gönlümüz
Dâm-ı hayâl-i zülfe düşüp, kaldı gönlümüz
Her dem, visâl-i va’d ile aldar, o işve-bâz
Bahr-i ümmîd-i vasla gelip, daldı gönlümüz

Türkçe karşılığı

Bir hoş endamlı genç sevgili bizi kendine âşık etti.
Saçlarını hayâl etmek bir tuzakmış, gönlümüz o tuzağa düşüp kaldı.
Gönül çelmeleri, her vakit kavuşma vaatiyle kandırır.
Gönlümüz, kavuşma ümidinin denizine gelip daldı.

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümü (GÜL-İZAR)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümü (PEŞREVLİ) (GÜL-İZAR)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban - Bir Hoş Hıram Taze Civan Aldı Gönlümüz

Notası

Bir hoş hırâm, tâze civân, aldı gönlümüz notası

Bir yanıt yazın