Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim

Eserin künyesi

Beste: Zeki Arif Ataergin
Güfte: Y. Sinan Ozan
Makam: Dilkeş-hâverân makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bir kanatlanmış alevsin rûhumda her gün benim
Ayrılık hicran olur sinende ölmek isterim
Gel huzurunla sevindir gönlümü ey gültenim
Ayrılık hicran olur sinende ölmek isterim

Video yorumları

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Bir kanatlanmış alevsin rûhumda hergün benim

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Bir Kanatlanmış Alevsin Ruhumda Her Gün Sen Benim (DİLKEŞ HAVERAN)R.G.

Notası

Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim notası - 1
Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim notası - 2

Bir kanatlanmış alevsin ruhumda her gün benim notası - 3

Yorumunuz