Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir melek sîmâ perî gördüm, der-i meyhânede
Kalmadı gamdan eser, asla dil-i dîvânede
Var imiş bir başka hâlet, sohbet-i mestânede
Gözlerim, sâkîde kaldı, ellerim, peymânede

Her kadeh, ihyâ-yı rûh eyler, deminde neş’e var
Çekmeye câm-ı hayâtın ben gibi bir teşne var
Sözlerinde, başka tesir, gözlerinde, işve var
Gözlerim, sâkîde kaldı, ellerim, peymânede

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşça ~ Bir melek sîma perî gördüm der i meyhânede

Emel Sayın

Emel Sayın - Bir melek sîmâ perî gördüm der-i meyhânede

Kadri Şarman

Kadri ŞARMAN-Bir Melek Sîmâ Perî Gördüm Der-i Meyhanede (UŞŞAK)R.G.

Notası

Bir melek sîmâ perî gördüm, der-i meyhânede notası

Bir yanıt yazın