Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde

Eserin künyesi

Beste: Kanûnî Hacı Ârif Bey
Güfte: Tevfik Fikret
Makam: Karcığar makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde
Çıkmada bu avâz o garîbin ciğerinden
Udun mu hüner yoksa o cânânın elinde
Bir feyz mi var kim daha muciz hünerinden
Çal sevdiceğim çal güzelim çal meleğim çal

Türkçe karşılığı:
Telinde sanki yaralı bir kuş çırpınıyor.
Bu çığlık sanki o garibin ciğerinden çıkıyor.
Hüner udda mı; yoksa o sevgilinin elinde bir feyiz var da hünerinden daha mı hârika?
Çal sevgilim, çal güzelim, çal meleğim… Çal!

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde

Neclâ Özmen

Necla Özmen - Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde

Recep Birgit

Recep Birgit - Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde

Notası

Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde notası

Yorumunuz