Kanûnî Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Kanûnî Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Tevfik Fikret
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde
Çıkmada bu avâz o garîbin ciğerinden
Udun mu hüner yoksa o cânânın elinde
Bir feyz mi var kim daha muciz hünerinden
Çal sevdiceğim çal güzelim çal meleğim çal

Türkçe karşılığı

Telinde sanki yaralı bir kuş çırpınıyor.
Bu çığlık sanki o garibin ciğerinden çıkıyor.
Hüner udda mı; yoksa o sevgilinin elinde bir feyiz var da hünerinden daha mı hârika?
Çal sevgilim, çal güzelim, çal meleğim… Çal!

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Neclâ Özmen

Recep Birgit

Notası

Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde notası

Bir yanıt yazın