Kanûnî Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Kanûnî Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Tevfik Fikret
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bir, yâreli kuş, çırpınıyor, sanki telinde
Çıkmada, bu avâz, o garîbin, ciğerinden
Udun mu, hüner, yoksa, o cânânın, elinde?
Bir, feyz mi, var, kim daha, mûciz hünerinden?
Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim, çal

Türkçe karşılığı

Telinde sanki yaralı bir kuş çırpınıyor.
Bu çığlık sanki o garibin ciğerinden çıkıyor.
Hüner udda mı; yoksa o sevgilinin elinde bir feyiz var da hünerinden daha mı hârika?
Çal sevgilim, çal güzelim, çal meleğim… Çal!

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşca ~ Bir yâreli kuş çırpınıyor sanki telinde

Neclâ Özmen

Necla Özmen - Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde

Recep Birgit

Recep Birgit - Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde

Notası

Bir, yâreli kuş, çırpınıyor, sanki telinde notası

Bir yanıt yazın