Karcığar makâmı, eserleri ve notaları

Karcığar makâmı özellikleri

  • Donanımı: Si için koma bemolü, mi için bakiye bemolü, fa için bakiye diyez donanım yazılır.
  • Durağı: Dügâh perdesidir.
  • Seyri: İnici-çıkıcıdır.
  • Dizisi: Makâm, yerinde Uşşak dörtlüsüne, Nevâ perdesinde Hicaz beşlisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.
  • Güçlüsü: Uşşak dörtlüsü ile, Hicaz beşlisinin ek yerindeki, Nevâ perdesidir. Üzerinde Hicaz çeşnili yarım karar yapılır.
  • Yeden’i: 2. çizgideki sol Rast perdesidir.

Makâmın seyri

Makâmın seyrine, Güçlüsü olan Nevâ perdesi civarından başlanır. Alt seslerden başlayan seyirlerde de hemen orta seslere geçilir. Dizinin muhtelif seslerinde dolaşılarak, güçlü olan Nevâ perdesinde asma kalış yapılır. Ancak, makâmın karakteristik asma kalış perdesi, Çargâh perdesidir. Bu nedenle güçlü perdesinde kalış, her zaman gösterilmez. Çargâh perdesinde güçlü gibi kalış gösterilir.

Bu şekilde Çargâh perdesindeki kalış, Nikriz Beşlisi adını alır. Dizinin seslerinde dolaşılarak, Uşşak Dörtlüsünün sesleri kullanılarak, Dügâh perdesinde karar verilir. Yukarıdaki dizide de görüldüğü gibi, Gerdaniye perdesi üzerinde bir Bûselik Beşlisi yapılmaktadır. Makamın dizisi alttan genişlemez. Üst kısımda ise yukarıda görüldüğü gibi genişler. Makamın asma kararı, dörtlü ile beşlinin birleştiği yerde değildir. Asma karar, Çargâh perdesidir.

Karcığar makâmı tanıtım videosu

Türk Musikisi Dersleri... Ders:16... Basit Makamlar:Karcığar Makamı

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:18 Mayıs 2024