Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var şarkısı

Sözleri

Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var
Mihnet-medâr olan feleğe intisâbı var
Eyler nesim-i subhu bize gird-bâd-ı gam
Bu rûzgâr-ı bî-mededin inkılâbı var

Türkçe karşılığı:
Bahtımız, çektiğimiz eziyetin sebebi olan feleğe uyup, bu zulmün uzayıp gitmesi için uğraşmak konusunda acele ediyor. Felek, lûtuf dolu tatlı rüzgârları bile, bizim için gam kasırgasına döndürmüştür.
Bu amansız rüzgâr, büyük değişikliklere sebep olacak.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, şarkının öyküsünü anlatıyor.

Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var öyküsünü Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça anlatıyor

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca, şarkıya konulan yasağın kalkmasını anlatıyor.

Bu imtidâd-ı cevre şarkısı yasağının öyküsünü Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça anlatıyor

Öyküsü

Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var şarkısının öyküsü

Eserin künyesi

Beste: Lemî Atlı
Güfte: Nedîm
Makam: Uşşak makamı
Usûl: Düyek usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal ORHON-Bu İmtidâd-ı Cevre Ki Bahtın Şitabı Var (UŞŞAK)R.G.

Hâfız Burhan Sesyılmaz

Hafız Burhan - Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Bu imtidâd-ı cevre ki bahtın şitâbı var

Mustafa Sağyaşar

Mustafa Sağyaşar - Bu imtidâd-ı cevre-ki bahtın şitâbı var

Doç. Dr. Adnan Çoban

UŞŞAK ŞARKI: "BU İMTİDÂD I CEVRE KİM BAHTIN ŞİTÂBI VAR"

Notası

Bu imtidâd-ı cevre kim bahtın şitâbı var notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...