Bu yara başka yara

Eserin künyesi

Besteleyen: Muzaffer İlkar
Sözünü yazan: Zeki Uluruh
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bu yara başka yara
Dertliyim yârdan yana
Zâlim gurbet elinde
Kimsem yok derdim yana

Nakarat:
Bahçeler gülün açar
Bülbüller figân saçar
Ne zâlim yâr sevmişim
Darda bırakır kaçar

Kar yağdı ayaz oldu
İçerim dertle doldu
Başka derman yok imiş
Gözyaşım derman oldu

Gözlerim görmez gayrı
Ağlarım zarı zarı
Bu gurbete düşeli
Yârimden kaldım ayrı

Video yorumları

Mustafa Sağyaşar

Bu Yara Başka Yara | Muazzez Abacı & Mustafa Sağyaşar

Güzide Kasacı

Güzide Kasacı - Bu yara başka yara dertliyim yârdan yana

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha ŞEN SANCAKOĞLU-Bu Yara Başka Yara Dertliyim Yardan Yana (HİCAZ)R.G.

Alper Diler

Alper DİLER-Bu Yara Başka Yara Dertliyim Yardan Yana (HİCAZ)R.G.

Notası

Bu yara başka yara notası - 1
Bu yara başka yara notası - 2

Yorumunuz