Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bu zevk-u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz
Güller dökülür, bülbül ölür hâre de kalmaz
Bu nâz u edâ şüh-i sitem-kâre de kalmaz
Sabreyle gönül vuslat-ı ağyare de kalmaz
Güller dökülür, bülbül ölür hâre de kalmaz

Kelimelerin Türkçe karşılığı

Sahn: Düzlük
Çemenzâr: Çimenlik yer, bahçe
Hâr: Diken
Şüh: Nazlı, oynak güzel
Sitem: Zulüm
Sitem-kâr: Zâlim
Vuslat: Kavuşma
Ağyâr: Rakip

Video yorumları

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ârif Sâmi Toker

Zeki Müren

Sevim Tanürek

Yıldırım Gürses

Notası

Bu zevk-u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz notası

Bir yanıt yazın