Bu zevk-u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz

Eserin künyesi

Beste: Lemî Atlı
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Rast makâmı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Bu zevk-u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz
Güller dökülür, bülbül ölür hâre de kalmaz
Bu nâz u edâ şüh-i sitem-kâre de kalmaz
Sabreyle gönül vuslat-ı ağyare de kalmaz
Güller dökülür, bülbül ölür hâre de kalmaz

Sahn: Düzlük
Çemenzâr: Çimenlik yer, bahçe
Hâr: Diken
Şüh: Nazlı, oynak güzel
Sitem: Zulüm
Sitem-kâr: Zâlim
Vuslat: Kavuşma
Ağyâr: Rakip

Video yorumları

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz

Zeki Müren

Sevim Tanürek

Sevim Tanürek - Bu zevk u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz

Yıldırım Gürses

Yıldırım GÜRSES-Bu Zezk-u Safâ Sahn-ı Çemenzâre De Kalmaz (RAST)R.G.

Notası

Bu zevk-u safâ sahn-ı çemenzâre de kalmaz notası

Yorumunuz