Bülbül gülün aşkıyla perîşandı seherde

Eserin künyesi

Besteleyen: Fehmi Tokay
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Bülbül gülün aşkıyla perîşandı seherde
Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde
Gül rengini güller bile kıskandı seherde
Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşça - Bülbül gülün aşkıyla perîşandı seherde

Notası

Bülbül gülün aşkıyla perîşandı seherde notası - 1
Bülbül gülün aşkıyla perîşandı seherde notası - 2

Yorumunuz