Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Ahmet Râsim
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan
Öldürdü beni mihnet-i devran gam-ı cânân
Ben anladım artık olamaz derdime çare
Öldürdü beni mihnet-i devran gam-ı cânân

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay- Can hasta gözüm yaşlı gönlüm zar-ü perişan

Notası

Can hasta gözüm yaşlı gönül zâr-ü perîşan notası

Yorumunuz