Cânâ rakîbi handân edersin

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Giriftzen Âsım Bey
Makam: Uşşak makâmı
Usûl: Curcuna usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Cânâ rakîbi handân edersin
Ben bî-nevâyı giryân edersin
Bîgânelerle ünsiyet etme
Bana cihanı zindân edersin

Akıtma çeşmim gel mest-i nâzım
Âfâk-ı eşki ummân edersin
Süzme kerem kıl çeşm-i siyâhın
Zirâ ki havfım berkaam edersin

Birinci kıtanın Türkçe karşılığı:
Ey sevgili! Rakipleri güldürüp ben zavallıyı ağlatırsın.
Ellerle dostluk kurma, bana dünyâyı zindan edersin.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Cana Rakibi Handan Edersin (1977)

Müzeyyen Senar

MÜZEYYEN SENAR - CANA RAKİBİ HANDAN EDERSİN

Nesrin Sipâhi

Nesrin SİPAHİ-Cânâ Rakibi Handan Edersin (UŞŞAK)R.G.

Emel Sayın

EMEL SAYIN- CÂNÂ RAKÎBİ HANDÂN EDERSİN

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Cânâ Rakibi Handân Edersin (UD TAK.)(UŞŞAK)R.G.

Türk Sanat Müziği Korosu

Fatih Salgar - Cana Rakibi Handan Edersin

Notası

Cânâ rakîbi handân edersin notası

Yorumunuz