Tanbûrî Ali Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte şairi: Nevres-i Cedîd
Makâmı: Sûzidil makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün
Seylâb arayan hüzn ile tûfânımı görsün
Sevdâ-zedelik görmeye meyyâl ise her kim
Ya zülfünü ya hâl-i perîşânımı görsün

Türkçe karşılığı

Çağlayan arayan, gözlerimden dökülen yaşları görsün.
Sel nedir, görmek isteyen, tufanı andıran üzüntümü görsün.
Her kim sevdâdan mahvolmuş birini görmek isterse, ya o sevgilinin saçlarını, veya benim perişan halimi görsün.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Merâl Uğurlu

Güzin Değişmez

Alper Diler

Notası

Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün notası - 1
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsün notası - 2

Bir yanıt yazın