Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür

Eserin künyesi

Bestecisi: Zaharya Efendi
Güfte şairi: Koca Mehmet Râgıp Paşa
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Ağır Çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür
Sâki-i gül-çehre gûyâ câm-ı rahşân döndürür
Berg-i ruhsâr-ı arakrîz-i gülâb-ı şerm olur
Ol gül endâm ki âgûşunda yârân döndürür

Video yorumları

Kâni Karaca

segâh çenber beste, çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür, zaharya (mîr cemil)

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Çeşm-i Meygûnun Ki Bezm-i Meyde Cânân Döndürür (SEGÂH)R.G.

Notası

Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür notası - 1
Çeşm-i meygûnun ki bezm-i meyde cânân döndürür notası - 2