Tab'î Mustafa Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tab’î Mustafa Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Çıkmaz, derûn-i dilden efendim, muhabbetin
Kurbânın olduğum, bize yok mu, mürüvvetin?
Sen, hangi bağın, gülüsün, ne gülşenin, bülbülüsün?
Ey serv-i semen, bûy-i resîdem

Ey, âfet-i dil, cûy-i güzîdem
Nedir o işveler, nedir, nedir o şîveler, nedir?
Tegafülâne nâz ile ki, bu girişmeler nedir?
Gören, o gül cemâlini, tasavvur eyler, hâlini

Hayâl-i lâlin eyleyen senin, çeker, vebâlini
Kurbânın olduğum, bize yok mu, mürüvvetin?
Ey dil, nedir bu, mertebe, hâhişlerin senin?
Cây-ı merâmın üzre, ikamet mi, niyyetin?

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Çıkmaz Deruni Dilden Efendim (Official Video)

Tulûn Korman

Tülin Korman - Çıkmaz derûn-ü dilden efendim muhabbetin

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Çıkmaz derûn-ü dilden efendim muhabbetin

Notası

Çıkmaz, derûn-i dilden efendim, muhabbetin notası - 1
Çıkmaz, derûn-i dilden efendim, muhabbetin notası - 2

Bir yanıt yazın

  • Post author:
  • Son değiştirilen gönderi:8 Haziran 2024