Tab'î Mustafa Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tab’î Mustafa Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin
Kurbânın olduğum bize yok mu mürüvvetin
Sen hangi bağın gülüsün ne gülşenin bülbülüsün
Ey serv-i semen bûy-i resîdem

Ey âfet-i dil cûy-i güzîdem
Nedir o işveler nedir, nedir o şîveler nedir
Tegafülâne nâz ile ki bu girişmeler nedir
Gören o gül cemâlini tasavvur eyler halini

Hayâl-i lâlin eyleyen senin çeker vebâlini
Kurbânın olduğum bize yok mu mürüvvetin
Ey dil nedir bu mertebe hâhişlerin senin
Cây-ı merâmın üzre ikamet mi niyyetin

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Çıkmaz Deruni Dilden Efendim (Official Video)

Tulûn Korman

Tülin Korman - Çıkmaz derûn-ü dilden efendim muhabbetin

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Çıkmaz derûn-ü dilden efendim muhabbetin

Notası

Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin notası - 1
Çıkmaz derûn-i dilden efendim muhabbetin notası - 2

Bir yanıt yazın