Çoktan beridir çare ne mahrum-i visâlim

Eserin künyesi

Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Çoktan beridir çare ne mahrum-i visâlim
Tâ subha kadar her gece hem-bezm-i hayâlim
Sensiz yaşarım gerçi ben ey mâh-mi sâlim
Tâ subha kadar her gece hem bezm-i hayâlim

Video yorumları

Nurettin Çelik ve Güler Basu Şen

Nurettin ÇELİK &Güler BASU ŞEN-Çoktan Beridir Çarene Mahrum-u Visâlim (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Çoktan beridir çare ne mahrum-i visâlim notası

Yorumunuz