Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Çoktan beridir çare ne mahrum-i visâlim
Tâ subha kadar her gece hem-bezm-i hayâlim
Sensiz yaşarım gerçi ben ey mâh-mi sâlim
Tâ subha kadar her gece hem bezm-i hayâlim

Video yorumları

Nurettin Çelik ve Güler Basu Şen

Notası

Çoktan beridir çare ne mahrum-i visâlim notası

Bir yanıt yazın