Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh meste işittim

Eserin künyesi

Besteleyen: Zekâi Dede Efendi
Sözünü yazan: Enderûnî Vâsıf
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh meste işittim
Âşıklığın ey gonca-i nevreste işitdim
Gördün mü bu günlerde beyim vâsıf-ı zârı
Bilmem nicedir hâli biraz hasta işitdim

Siyeh: Siyah (Farsça)

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Dil Verdiğin Ol Çeşm-i Siyeh Meste İşittim (HÜZZAM).

Münip Utandı

Münip Utandı - Dil Verdiğin Çeşm-i Siyah Meste İşittim (Official Lyric Video)

Zekâi Tunca

Dil Verdiğin Ol Çeşm-i Siyah (Hüzzam)

Alper Diler

ALPER DİLER Dil verdiğin ol çeşm - siyeh-meste işittim

Notası

Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh meste işittim notası - 1
Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh meste işittim notası - 2

Yorumunuz