Dinlediğin bu şarkı ikimizindir

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Ümit Gürelman
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dinlediğin bu şarkı ikimizindir
Gel bir akşam söyle de beni sevindir
İçimdeki özlemi sesinle dindir
Şarkımızı söyle de beni sevindir

Video yorumları

Nâzan Sıvacı

Nazan SIVACI-Dinlediğin Bu Şarkı İkimizindir (SEGÂH)R.G.

Hayri Pekşen

Hayri Pekşen - Dinlediğin bu şarkı ikimizindir

Serhat Sarpel

Serhat Sarpel - Dinlediğin Bu Şarkı İkimizindir

Koray Safkan

Koray SAFKAN-Dinlediğin Bu Şarkı İkimizindir (SEGÂH)R.G.

Notası

Dinlediğin bu şarkı ikimizindir notası - 1
Dinlediğin bu şarkı ikimizindir notası - 2

Dinlediğin bu şarkı ikimizindir notası - 3