Tanbûrî Mustafa Çavuş

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Tanbûrî Mustafa Çavuş
Makâmı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali
Kıblem oldu bana dostun cemâli
Râh-ı aşka süvâr olup gitmeyen
Ey efendim nice bilsin bu hâli

Ben o yârin bendesiyim
Bende-i efkendesiyim
Bahçesinde bülbülüyüm
Cânım güldür cemâli

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hâyali (GAZELLİ)(HİSAR BÛSELİK)R.G.

Zeki Müren

Zeki Müren - Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali [ 1955-63 Kayıtları © 2002 Kalan Müzik ]

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Dü-çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali - [ Ah O Demler © 2015 Kalan Müzik ]

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı - Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali

Notası

Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali notası - 1
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali notası - 2

Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali notası - 3
Dü çeşmimden gitmez aşkın hâyali notası - 4

Bir yanıt yazın