Yesâri Âsım Arsoy

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Yesâri Âsım Arsoy
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Dün gece bir şûhun bezmine gittim
Nükteler söyleyip, sitemler ettim
Hândeler, işveler, meyler saçıldı
O şûhun elinde mest olup gittim

Mehtâbın koynunda sazlar çalındı
Meylerle bûseler tekrar alındı
Bu bezmin esrârı rûha salındı
O şûhun elinde mest olup gittim

Video yorumları

Mustafa Sağyaşar

Ayşe Taş

Kutlu Payaslı

Yaşar Özel

Notası

Dün gece bir şûhun bezmine gittim notası - 1
Dün gece bir şûhun bezmine gittim notası - 2

Dün gece bir şûhun bezmine gittim notası - 3

Bir yanıt yazın