Edâlı bir yosma karârım aldı

Eserin künyesi

Besteleyen: Ali Rıfat Çağatay
Sözünü yazan: Sâmih Rifat Bey
Makamı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Edâlı bir yosma karârım aldı
Beni Mecnûn gibi sahrâya saldı
Gönül gam içinde bunaldı kaldı
Ağlarım sızlarım hâlimi bilmez
Âşıkın mihneti artar eksilmez

Türkçe karşılığı:
Nazlı bir güzel beni kendine bağladı; Mecnun’a çevirip çöllere saldı.
Gönlüm gam içinde bunaldı kaldı.
Ağlayıp sızlasam da hâlimi anlamaz.
Sevenin derdi artar, eksilmez.

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - Edalı bir yosma kararım aldı

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Edalı Bir Yosma Kararım Aldı (Klarnet Salih ÇAĞLAR)(HÜSEYNİ)R.G.

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay - Hüseynî Şarkı - Edalı Bir Yosma Kararım Aldı

Notası

Edâlı bir yosma karârım aldı notası - 1
Edâlı bir yosma karârım aldı notası - 2

Yorumunuz