Bursalı Mihran Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Bursalı Mihran Efendi
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ehl-i aşkın, dilinden, haberdâr olmayan, bilmez
Mahabbet, bir belâdır, âh, giriftâr olmıyan, bilmez
Nağmeye, çıksa bülbül, nağmekâr olmayan, bilmez
Mahabbet, bir belâdır, âh, giriftâr olmıyan, bilmez

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez - Merâl Uğurlu

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Ehl-i Aşkın Dilinden Haberdar Olmayan Bilmez (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

İbrâhim Suat Erbay

Ehl-i aşkın dilinden haberdar olmayan bilmez / İbrahim Suat Erbay

Edâ Özay

EDA ÖZAY - EHL-İ AŞKIN DİLİNDEN HABERDÂR OLMAYAN BİLMEZ

Notası

Ehl-i aşkın, dilinden, haberdâr olmayan, bilmez notası

Bir yanıt yazın