Fahri Kopuz

Eserin künyesi

Bestecisi: Fahri Kopuz
Güfte şairi: Muhyiddin Râif Yengin
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Düyek usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil
Zevâli yok gam-ı aşkın bu mîhnet öyle değil
Hudûtsuz düvel olmaz fakat senin hüsnün
Hudûda sığmıyor aslâ bu devlet öyle değil
Olur mu hiç gîrân ser piyâle-nûş-ı cemâl
Humârı olmaz o câmın o işret öyle değil
Kopunca bir teli bağlansa da düğümlü kalır
Dokunma gönlüme şart-ı muhâbbet öyle değil
Zaman gelir bıkılır mâhlardan ey Mûhyî
Fakat o mihre doyulmaz o âfet öyle değil

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Elem geçer dedik amma hakikât öyle değil

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Elem Geçer Dedik Ammâ Hakikat Öyle Değil (SÛZNÂK)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Elem Geçer Dedik Ammâ Hakikat Öyle Değil (SÛZNÂK)R.G.

Bilge Pakalınlar

Bilge PAKALINLAR-Elem Geçer Dedik Ammâ Hakikat Öyle Değil (SÛZNÂK)R.G.

Aslı PakalınlarKânun taksimi: Abdi Altınbaş

Aslı Pakalınlar - Elem Geçer Dedik Ama Hakikat Öyle Değil

Notası

Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 1
Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 2

Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 3
Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 4

Bir yanıt yazın