Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil

Bestesi Fahri Kopuz‘a, güftesi Muhyiddin Râif Yengin’e ait olan, sûzinâk makâmı, düyek usûlündeki şarkı.

Sözleri

Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil
Zevâli yok gam-ı aşkın bu mîhnet öyle değil
Hudûtsuz düvel olmaz fakat senin hüsnün
Hudûda sığmıyor aslâ bu devlet öyle değil
Olur mu hiç gîrân ser piyâle-nûş-ı cemâl
Humârı olmaz o câmın o işret öyle değil
Kopunca bir teli bağlansa da düğümlü kalır
Dokunma gönlüme şart-ı muhâbbet öyle değil
Zaman gelir bıkılır mâhlardan ey Mûhyî
Fakat o mihre doyulmaz o âfet öyle değil

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Elem geçer dedik amma hakikât öyle değil

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Elem Geçer Dedik Ammâ Hakikat Öyle Değil (SÛZNÂK)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Elem Geçer Dedik Ammâ Hakikat Öyle Değil (SÛZNÂK)R.G.

Bilge Pakalınlar

Bilge PAKALINLAR-Elem Geçer Dedik Ammâ Hakikat Öyle Değil (SÛZNÂK)R.G.

Aslı PakalınlarKânun taksimi: Abdi Altınbaş

Aslı Pakalınlar - Elem Geçer Dedik Ama Hakikat Öyle Değil

Notası

Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 1
Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 2

Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 3
Elem geçer dedik ammâ hakîkât öyle değil notası - 4

Yorumunuz