Lâvtacı Hristo

Eserin künyesi

Bestecisi: Lâvtacı Hristo
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Elimdeyken senin gül penbe destin
Elâ gözlüm süzülsün çeşm-i mestin
Bayılsın neşvesinden dil-şikestim
Elâ gözlüm süzülsün çeşm-i mestin

Penbe, beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan renk olarak bildiğimiz Pembe‘nin Farsça’sıdır.

Video yorumları

Ekrem ve Müzehher Güyer

Notası

Elimdeyken senin gül penbe destin notası

Bir yanıt yazın