Rahmi Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Rahmi Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ey mutrib-i zevk-âşinâ
Bir şarkı yaptım, ben sana
Reftârı tarzı, nev-edâ
Bir şarkı yaptım, ben sana
Çal, söyle, eğlen dâimâ

Türkçe karşılığı

Ey zevk nedir bilen mutrib (çalıp söyleyen), sana gidişi, tarzı ve edası yeni bir şarkı yaptım.
Daima çalıp söyle ve eğlen.

Şarkının öyküsünü Aslı Pakalınlar anlatıyor:

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Ey mutrîb-i zevk âşinâ

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Ey mutrîb-i zevk âşinâ

Münip Utandı

Ey mutrib ı zevk aşina - Münip Utandı

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Ey Mutrıb-i Zevk Âşinâ (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Ey Mutrib-i Zevk Âşîna (Official Video)

Doç. Dr. Adnan Çoban

Adnan Çoban, Kürdilihicazkar Şarkı - “Ey mutrıb-ı zevk âşinâ”

Notası

Ey mutrib-i zevk-âşinâ notası

Bir yanıt yazın