Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Vecdi Bingöl
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Erdi bahar sardı yine neş’e cihânı (a canım)
Eğlenelim, raksedelim lâle zamanı
Açtı bu dem nâz ile gül gonca dehânı
Dinleyelim bülbülü gel lâle zamanı

Fasl-ı bahar seyrine çık sen bize gel de (a canım)
Gönlümüzü şâd edelim bezm-i emelde
Bağda bahar sînede yâr bâdeler elde (a canım)
Mey içelim, eğlenelim lâle zamanı

Video yorumları

Emel Sayın

Huzur Klasik Türk Müziği Korosu

ERDİ BAHAR SARDI YİNE CİHANI EYLENELİM RAKS EDELİM LALE ZAMANI

Modern Folk Üçlüsü

Kız Sen Geldin Çerkeş'ten / Gel Gidelim Çamlıca'ya / Erdi Bahar Sardı Yine Cihanı...

Notası

Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı notası - 1
Erdi bahar sardı yine neş'e cihânı notası - 2

Bir yanıt yazın