Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen şarkısı

Sözleri

Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen
Çemenler döndü rûy-i yâre reng-i lâle vü gülden
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Açıldı dilberin ruhsârı gibi lâleler güller
Yakıştı zülf-i hûban-veş zemîne saçlı sünbüller
Nevâsâz olmada bin şevk ile âşüfte bülbüller
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Öyküsü

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen şarkısının öyküsü

Eserin künyesi

Beste: Ârif Sâmi Toker
Güfte: Nedîm
Makam: Nihâvend makamı
Usûl: Semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Video yorumları

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Erişti Nev-bahar

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Muallâ Mukadder Atakan

Mualla Mukadder Atakan - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Münip Utandı

Münip Utandı - Erişdi Nevbahâr Eyyâmı Açıldı Gül-i Gülşen

Nâzân Sıvacı

Nazan SIVACI-Erişti Nev-Bahar Eyyamı (NİHAVEND)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses- Erişti Nevbahar Eyyamı

Enstürümantal

Erişti Nevbahar Eyyamı

Notası

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...