Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Eserin künyesi

Bestecisi: Ârif Sâmi Toker
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen
Çemenler döndü rûy-i yâre reng-i lâle vü gülden
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Açıldı dilberin ruhsârı gibi lâleler güller
Yakıştı zülf-i hûban-veş zemîne saçlı sünbüller
Nevâsâz olmada bin şevk ile âşüfte bülbüller
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Öyküsü

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen şarkısının öyküsü

Günlerden bir gün Ârif Sâmi Toker, çalışmalarının tam orta yerinde tatlı bir uykuya dalmış. Rüyasında elinde bu eserin notası, kendini 3. Ahmed’in huzurunda buluyor. 3. Ahmed devrin Şairi Nedim‘e “Nedim oku bakalım şu bahar gazelini” der ve daha sonra “Ârif, şimdi şu bestelediğin Gazel’i oku da dinleyelim bakalım” der.

Ârif Sâmi Toker de ud‘unu eline alarak şarkıyı icra eder. 3. Ahmed her ikisine de iltifatlar yağdırırken, Ârif Sâmi Toker daldığı hayallerden silkinirek uyanır. Bakar ki elinde Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen notası ve çalmak üzere hazır ud’u duruyor.

Not: Bu hatırayı, Ârif Sâmi Toker’le meşklere katılan ve Yavaşca‘nın danışmanlığını yapan Sinan Sipahi’den aldım. Ayten Yavaşca – 19.09.2009 Kaynak: efecehaber.com

Video yorumları

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Erişti Nev-bahar

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Muallâ Mukadder Atakan

Mualla Mukadder Atakan - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Münip Utandı

Münip Utandı - Erişdi Nevbahâr Eyyâmı Açıldı Gül-i Gülşen

Nâzân Sıvacı

Nazan SIVACI-Erişti Nev-Bahar Eyyamı (NİHAVEND)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses- Erişti Nevbahar Eyyamı

Enstürümantal

Erişti Nevbahar Eyyamı

Notası

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen notası - 1
Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen notası - 2