Ârif Sâmi Toker

Eserin künyesi

Bestecisi: Ârif Sâmi Toker
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Erişti, nev-bahar eyyâmı, açıldı, gül-i gülşen
Çerâğan, vakti geldi, lâlezârın, dîdesi rûşen
Çemenler döndü, rûy-i yâre, reng-i, lâle vü gülden
Çerâğan, vakti geldi, lâlezârın, dîdesi rûşen

Açıldı, dilberin, ruhsârı gibi, lâleler, güller
Yakıştı, zülf-i hûban-veş zemîne, saçlı sünbüller
Nevâsâz olmada, bin şevk ile, âşüfte bülbüller
Çerâğan, vakti geldi, lâlezârın, dîdesi rûşen

Türkçe karşılığı

Geldi ilkbahar günleri, açıldı güller ve gül bahçeleri
Şenlik zamanı geldi, lâle bahçesinin, gözü aydın
Çimenler, dönüştü, sevgilinin yüzüne, rengi, lâle ve gülden.
Şenlik zamanı geldi, lâle bahçesinin, gözü aydın

Açıldı, alımlı güzelin yanağına benzeyen, lâleler, güller
Yakıştı güzellerin saçı gibi, yere kadar uzayan, sümbüller
Şarkı söyler, bin istekle oynaşan, bülbüller
Şenlik zamanı geldi, lâle bahçesinin, gözü aydın

Öyküsü

Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen şarkısının öyküsü

Günlerden bir gün Ârif Sâmi Toker, çalışmalarının tam orta yerinde tatlı bir uykuya dalmış.

Rüyasında elinde bu eserin notası, kendini 3. Ahmed’in huzurunda buluyor. 3. Ahmed devrin Şairi Nedim‘e “Nedim oku bakalım şu bahar gazelini” der ve daha sonra “Ârif, şimdi şu bestelediğin Gazel’i oku da dinleyelim bakalım” der.

Ârif Sâmi Toker de ud‘unu eline alarak şarkıyı icra eder. 3. Ahmed her ikisine de iltifatlar yağdırırken, Ârif Sâmi Toker daldığı hayallerden silkinirek uyanır.

Bakar ki elinde Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen notası ve çalmak üzere hazır ud’u duruyor.

Not: Bu hatırayı, Ârif Sâmi Toker’le meşklere katılan ve Yavaşca‘nın danışmanlığını yapan, Sinan Sipahi‘den aldım. Ayten Yavaşca – 19.09.2009 Kaynak: efecehaber.com

Video yorumları

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Erişti Nev-bahar

Mediha Demirkıran

Mediha Demirkıran - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Muallâ Mukadder Atakan

Mualla Mukadder Atakan - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Münip Utandı

Münip Utandı - Erişdi Nevbahâr Eyyâmı Açıldı Gül-i Gülşen

Nâzân Sıvacı

Nazan SIVACI-Erişti Nev-Bahar Eyyamı (NİHAVEND)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses- Erişti Nevbahar Eyyamı

Enstürümantal

Erişti Nevbahar Eyyamı

Notası

Erişti, nev-bahar eyyâmı, açıldı, gül-i gülşen notası - 1
Erişti, nev-bahar eyyâmı, açıldı, gül-i gülşen notası - 2

Bir yanıt yazın