Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Nef’i Ömer Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Esti nesîm-i nev-bahâr âçıldı güller subh-dem
Açsın bizim de gönlümüz, sâkî medet, sun câm-ı Cem
Erdi yine ürdibehişt, oldu havâ anber-sirişt
Âlem behîşt-ender-behîşt, her gûşe bir bâğ-ı irem

Gül devri, ayş eyyâmıdır, zevk u safâ hengâmıdır
Âşıkların bayramıdır, bu mevsim-i ferhunde-dem
Dönsün yine peymâneler, olsun tehî humhâneler
Raks eylesin mestâneler, mutribler ettikçe negam

Video yorumları

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Esti Nesimi Nev Bahar (RAST)R.G.

Zeki Müren

Zeki Müren - Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Esti Nesîm-i Nevbahâr Açıldı Güller Subh-u Dem (RAST)R.G.

Ahat Uruk

AHAD URUK Esti nesîm-i nev bahar açıldı güller subh-dem

Notası

Esti nesîm-i nev-bahâr âçıldı güller subh-dem notası - 1
Esti nesîm-i nev-bahâr âçıldı güller subh-dem notası - 2

Bir yanıt yazın