Hacı Ârif Bey besteleri

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Güfte şairi: Nef’i Ömer Efendi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Esti, nesîm-i nev-bahâr, âçıldı güller, subh-dem
Açsın, bizim de, gönlümüz, sâkî, medet sun, câm-ı Cem
Erdi yine, ürdibehişt, oldu havâ, anber-sirişt
Âlem behîşt, ender behîşt, her gûşe bir, bâğ-ı irem

Gül devri, ayş eyyâmıdır, zevk u safâ, hengâmıdır
Âşıkların bayramıdır, bu mevsim-i, ferhunde-dem
Dönsün yine, peymâneler, olsun tehî, humhâneler
Raks eylesin, mestâneler, mutribler ettikçe, ne gâm

Video yorumları

Ali Rızâ Köprülüleroğlu

Ali Rıza Köprülüleroğlu - Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Esti Nesimi Nev Bahar (RAST)R.G.

Zeki Müren

Zeki Müren - Esti nesim-i nev-bahar açıldı güller subh-dem

Filiz Şatıroğlu

Filiz ŞATIROĞLU-Esti Nesîm-i Nevbahâr Açıldı Güller Subh-u Dem (RAST)R.G.

Ahat Uruk

AHAD URUK Esti nesîm-i nev bahar açıldı güller subh-dem

Notası

Esti, nesîm-i nev-bahâr, âçıldı güller, subh-dem notası - 1
Esti, nesîm-i nev-bahâr, âçıldı güller, subh-dem notası - 2

Bir yanıt yazın