Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı

Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Makâmı: Şehnâz makâmı
Usûlü: Devr-i hîndî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı
Ömrümün vârı sana kurban ederken cânımı
Meş’âl etmişken rikâbında dil-i suzânımı
Sûne-i pür-dağımı yaktı kuruttun kanımı

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Etmedin Bir Lâhza İhyâ Hâtır-ı Nâşâdımı (ŞEHNAZ)R.G

Gönül Söyler

Gönül Söyler - Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı

Alper Diler

Alper DİLER-Etmedin Bir Lâhza İhyâ Hâtır-ı Nâşâdımı (ŞEHNAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilal Çelebi - Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı virânımı

Notası

Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı notası - 1
Etmedin bir lâhza ihyâ hâtır-ı vîrânımı notası - 2