Zeki Duygulu

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Zeki Duygulu
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam
Gönlüm şen olur gerden-i billûruna yatsam
Rûyâda seni şâd olarak gördüğüm akşam
Gönlüm şen olur gerden-i billûruna yatsam

Video yorumları

Gönül Söyler

Gönül Söyler - Ferdayı düşünmem seni sinemde uyutsam

Muallâ Mukadder Atakan

Mualla Mukadder - Ferdayı düşünmem seni sinemde uyutsam

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam

Selçuk Aygan

Selçuk Aygan - Ferdayı düşünmem seni sinemde uyutsam

Notası

Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam notası - 1
Ferdâyı düşünmem seni sînemde uyutsam notası - 2

Bir yanıt yazın