Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster

Eserin künyesi

Besteleyen: Selânikli Ahmet Bey
Sözünü yazan: Ahmet Refik Altınay
Makamı: Mâhur makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel bir daha gül, rûyini aç, handeni göster
Çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni ister
Efsâne imiş eski muhabbetler emeller
Çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni ister

Türkçe karşılığı:
Gel, bir daha gül yüzünü aç, gülümseyişini göster.
Gözlerim seni, göğsüm seni, kalbim seni ister.
Efsane imiş eski muhabbetler, emeller.
Gözlerim seni, göğsüm seni, kalbim seni ister.

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı- Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster

Emel Sayın

Emel Sayın - Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Gel Bir Daha Gül Rûyini Aç (PEŞREVLİ) (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster notası

Yorumunuz