Selânikli Ahmet Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Selânikli Ahmet Bey
Güfte şairi: Ahmet Refik Altınay
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gel, bir daha, gül, rûyini aç, handeni, göster
Çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni, ister
Efsâne imiş, eski muhabbetler, emeller
Çeşmim seni, sinem seni, kalbim seni, ister

Türkçe karşılığı

Gel, bir daha gül yüzünü aç, gülümseyişini göster.
Gözlerim seni, göğsüm seni, kalbim seni ister.
Efsane imiş eski muhabbetler, emeller.
Gözlerim seni, göğsüm seni, kalbim seni ister.

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı- Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster

Emel Sayın

Emel Sayın - Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster

Orhan Saygıcı

Orhan SAYGICI-Gel Bir Daha Gül Rûyini Aç (PEŞREVLİ) (HÜSEYNİ)R.G.

Notası

Gel, bir daha, gül, rûyini aç, handeni, göster notası

Bir yanıt yazın