Kassamzâde Mehmet Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Kassamzâde Mehmet Efendi
Makâmı: Nişâburek makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Gel ey sabâ, o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim
Ümmîd-i lûtf ile harf-i vefâyı söyleşelim
Amân amân gönül o tıfl-ı işve-perdâzın
Yakında başladığı nev-edâyı söyleşelim

Türkçe karşılığı

Ey sabah rüzgârı, gel, seninle o güzel gül hakkında sohbet edelim.
Sevgilinin lûtfunu ummaktan, vefanın ne olduğundan konuşalım.
Aman gönlüm, o ufak tefek, cilveli güzelin yakınlarda takındığı edalardan söz edelim.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Gel Ey Sabâ O Gül-ü Hoşnûmayı Söyleşelim (NİŞABUREK)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Gel Ey Sabâ O Gül-ü Hoşnûmayı Söyleşelim (NİŞABUREK)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

NİŞÂBUREK YÜRÜK SEMÂÎ: "GEL EY SABÂ O GÜL-İ HOŞNÜMÂYI SÖYLEŞELİM"

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Gel Ey Sabâ O Gül-ü Hoş Eyleyelim (NİŞABUREK)R.G.

Notası

Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim notası

Bir yanıt yazın