Küçük Mehmed Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Küçük Mehmed Ağa
Güfte şairi: Evc-ârâ makâmı
Makâmı: Ağır hâvî usûlü
Usûlü: Beste formu
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize
Yazıldı mebhâs-ı sevdâ kitâb-ı hâlimize
Çerâğ-ı mihr ü mey-i kevser olsa da sensiz
Hiç âb ü tâb gelir mi şeb-i visâlimize

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Gelince Hatt-ı Muanber O Meh Cemâlimize (EVC ÂRÂ)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Gelince hatt-ı muanber o meh-cemalimize

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Gelince Hatt-ı Muanber O Meh Cemâlimize (EVC ÂRÂ)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Gelince Hatt-ı Muanber O Meh Cemâlimize (PEŞREVLİ) (EVC ÂRÂ)R.G.

Güzin Değişmez

Gelince Hatt-ı Muanber O Meh-Cemalimize- Güzin Değişmez

Notası

Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize notası - 1
Gelince hatt-ı muanber o meh-cemâlimize notası - 2

Bir yanıt yazın