Hâfız Post

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Post
Güfte şairi: Behcetî Çelebi
Makâmı: Rast makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Gelse o şûh meclise nâz-ü tegâfül eylese
Reng-i hicâbı gülşen-i meclisi gülgûn eylese
Ta’n-ger-i riyâz-ı huld olur idi vücuh ile
Âşık-ı zâr-ı gülşen-i vaslına bülbül eylese
Tir ye le lel le le le le le le le le le le lel li cânım ye le lel lel lel le le lel le le le lel li

Türkçe karşılığı

O şen sevgili toplantımıza gelse ve bizi görmez gibi davranıp naz etse.
Utangaçlıkla kızaran yanağının rengi, meclisimizin gül bahçesini güllerle donatsa.
Onu ilk kınayan ve azarlamak isteyen, Cennet bahçeleri olacaktır; eğer ki o sevgili âşıkını kavuşma bahçesinde ağlatıp inleterek bir bülbüle döndürürse.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Sâbite Tur Gülerman

Mustafa Sağyaşar

Perihan Altındağ Sözeri

Hamiyet Yüceses

Notası

Gelse o şûh meclise nâz-ü tegâfül eylese notası

Bir yanıt yazın