Şeyh Edhem Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Şeyh Edhem Efendi
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönlüm, yine bir, âteş-i hicrâne, dolaştı
Sevdâ-yı muhabbet, başıma, gör neler, açtı?
Bu hâl-i perîşânıma, düşman bile, şaştı
Sevdâ-yı muhabbet, başıma, gör neler, açtı?

Türkçe karşılığı

Gönlüm yine bir ayrılık ateşiyle yanmaya başladı.
Gör ki, aşk hastalığı başıma ne dertler açtı.
Düştüğüm bu acınası duruma düşmanlar bile şaşıp kaldı.
Gör ki, aşk hastalığı başıma ne dertler açtı.

Video yorumları

Mediha Şen Sancakoğlu

MEDİHA ŞEN SANCAKOĞLU. - Gönlüm Yine Bir Ateş-i Hicrane Dolaştı & Ud Taksimi

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Gönlüm yine bir afet-i hicrane dolaştı

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - Gönlüm yine bir âteş-i hicrâne dolaştı

Notası

Gönlüm, yine bir, âteş-i hicrâne, dolaştı notası

Bir yanıt yazın