Zeki Ârif Ataergin

Eserin künyesi

Bestecisi: Zeki Ârif Ataergin
Güfte şairi: Şeyh Kirâmeddin Efendi
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gönlümü cânâna verdim, oldu cânânım gönül
Bezmine girdim o şûhun, şimdi mihmânım gönül
Çektiğim tâb-ı meşakkât, derde çâre kılmadı
Gurbeti uzlette buldum, oldu dermânım gönül

Sarışın ay gibi tâbân, o güzel çehrende
Aşkının ateşi, güller gibi eyler hânde
Tutsa dünyâyı periler, yine gönlüm sende
Aşkını ateşi, güller gibi eyler dânde

Video yorumları

Elif Güreşçi

Perihan Altındağ Sözeri

Mustafa Doğan Dikmen

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Şeniz Güneş

Notası

Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül notası - 1
Gönlümü cânâna verdim oldu cânânım gönül notası - 2

Bir yanıt yazın