Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tab’î Mustafa Efendi
Makâmı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey
İşret edelim yâr ile şimdi demidir hey
Bu kavli sürâhi eğilip sâgâra söyler ne der
Düm de re lâ dir nâ tene dir nâ tene dir ney

Nakarat:
Mecliste çalındı yine tanbur ile neyler
Âşık-ı bi çarelerin gönlünü eğler
Daire semâî tutarak ney neye söyler ne der
Düm de re lâ dir nâ tene dir nâ tene dir ney

Mecliste durur cümle ayağ üstüne beyler
İçin içelim deyû komuş başına eller
Bu savtı okur bülbül-i gûya olur her dil
Düm de re lâ dir nâ tene dir nâ tene dir ney

Türkçe karşılığı
Gül yüzlülerin sevincine ortak ol, içelim.
Eğlenelim, sevgiliyle eğlenmenin vaktidir.
Sanki bülbül dile gelir, konuşur: Düm de re lâ dir nâ te ne dir nâ te ne dir ney.
Meclisimizde yine tanburlar ve neyler çalındı; çaresiz âşıkların gönülleri sevinçle doldu.
Daire, Semâî usûlünü vurdu ve ney neye söyledi: Â dil le re dirnâte ne dirnâte ne dir ney.

Video yorumları

Muazzez Abacı

Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nuş Edelim Mey

Zeki Müren

Zeki Müren - Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Mey (1977)

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Gül yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Mey (1975)

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Gül Yüzlülerin Şevkine Gel Nûş Edelim Hey Aman Aman (BAYATİ)R.G.

Ziya Taşkent

Ziya Taşkent - Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey

Notası

Gül yüzlülerin şevkine gel nûş edelim mey notası

Bir yanıt yazın