Basmacı Abdi Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Basmacı Abdi Efendi
Güfte şairi: Hâşim (19. Y.Y.)
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Gülşen-i ezhâr açtı, her yana
Nüzretîye’dır bu, kasr-ı dil-güşâ
Kandedir gelsin, hezâr-ı hoş nevâ
Nüzretîye’dır bu, kasr-ı dil-güşâ

Türkçe karşılığı

Türlü çiçeklerin bahçeleri her yanda açtı.
Bu gönül açıcı köşkün adı Nüzhetiyye, yani eğlence, neş’e, sevinç ve ferahlık yeridir.
Hoş sesli bülbül nerededir, gelsin.
Bu gönül açıcı köşkün adı Nüzhetiyye, yani eğlence, neş’e, sevinç ve ferahlık yeridir.

Video yorumları

Güzide Kasacı

Güzide KASACI-Gülşen-i Ezhâr Açtı Her Yana (MAHUR)R.G.

Safiye Ayla Targan

Sadun Aksüt Sunumuyla & Safiye Ayla - Gülşen-i ezhar açtı her yana

Hâfız Kemâl Gürses

Hafız Kemal-Gülşen-i Ezhâr Açtı Her Yana (MAHUR)R.G.

Notası

Gülşen-i ezhâr açtı, her yana notası

Bir yanıt yazın