Hâl-i dil-i zârımı duysa cihân

Eserin künyesi

Besteleyen: Hacı Ârif Bey
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hâl-i dil-i zârımı duysa cihân
Rahmedip ağlar bana hep âşıkân
Olmada günden güne hâlim yaman
Şerh edemem şöyle ciğer pâreyi
Yâr ise açtı sîneme yâreyi

Video yorumları

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Hâl-i dîli-i zârımı duysa cihân

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Hal-i dil-i zarımı duysa cihan

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Hâl-i Dil-i Zârımı Duysa Cihân (HÜZZAM)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilâl Çelebi - Hâl-i dîl-i zârımı duysa cihan

Notası

Hâl-i dil-i zârımı duysa cihân notası

Yorumunuz