Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hâl-i dil-i zârımı duysa, cihân
Rahmedip, ağlar bana, hep âşıkân
Olmada, günden güne, hâlim yaman
Şerh edemem, şöyle, ciğer pâreyi
Yâr ise, açtı sîneme, yâreyi

Video yorumları

Çiğdem Yarkın

Çiğdem Yarkın ~ Hâl-i dîli-i zârımı duysa cihân

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Hal-i dil-i zarımı duysa cihan

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Hâl-i Dil-i Zârımı Duysa Cihân (HÜZZAM)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilâl Çelebi - Hâl-i dîl-i zârımı duysa cihan

Notası

Hâl-i dil-i zârımı duysa, cihân notası

Bir yanıt yazın