Hacı Sâdullah Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Sâdullah Ağa
Makâmı: Muhayyer makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Hâl-i siyehi gerden-i nâzik terindedir
Bir bûsesine cânımı versem yerindedir
Perçem sanır ol nûr-i siyâhı gören velî
Zıll-î hümâ-yı evc-i saâdet serindedir

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Hâl-i Siyeh-i Gerden-i Nâzik Terindedir (MUHAYYER)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Muhayyer) - (Anonslu)

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Hâl-i Siyeh-i Gerden-i Nâzik Terindedir (MUHAYYER)R.G.

Notası

Hâl-i siyehi gerden-i nâzik terindedir notası - 1
Hâl-i siyehi gerden-i nâzik terindedir notası - 2

Bir yanıt yazın