Zeki Duygulu

Eserin künyesi

Bestecisi: Zeki Duygulu
Güfte şairi: Prof. Dr. Sâdık Acar
Makâmı: Hüseynî makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hem, cemâlin gösterip, çekmek olur mu, kendini?
Böyle aşkın, ıstırabı, öldürür, her dem, beni
Göster, Allah aşkına, bir kere, olsun, handeni
Kaçma, gel, ey, şivekârım, kalbim özler, hep, seni

Video yorumları

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı ~ Hem cemalin gösterip çekmek olur mu kendini

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Hem Cemâlin Gösterip Çekmek Olur mu Kendini

Rıza Rit

Recep Birgit - Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Hem cemâlin gösterip çekmek olur mu kendini

Notası

Hem, cemâlin gösterip, çekmek olur mu, kendini notası - 1
Hem, cemâlin gösterip, çekmek olur mu, kendini notası - 2

Bir yanıt yazın