Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Sâdi Hoşses
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin
Ah benim aşüfte gönlüm, sen niçin bîçâresin
Rûhumu sermest eden, öldürmeyen bir yâresin
Ah benim aşüfte gönlüm, sen niçin bîçâresin

Video yorumları

Serap KuzeyKeman taksimi Talât Er

Serap KUZEY-Hem Seversin Hem Yanarsın (KEMAN TAKSİMLİ) (KARCİĞAR)R.G.

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Hem seversin hem yanarsın

Sâdi Hoşses

Sadi Hoşses - HEM SEVERSİN HEM YANARSIN

Elâ Altın

Ela Altın - Hem seversin hem yanarsın

Notası

Hem seversin hem yanarsın hem yine âvâresin notası

Bir yanıt yazın