Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir

Eserin künyesi

Bestecisi: Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir
Uslanmadı, yaşlanmadı, hayret senelerdir
Bir gül ki henüz gonca gibi râyihâ-verdir
Uslanmadı, yaşlanmadı, hayret senelerdir

Türkçe karşılığı
Onun her tel saçı bir körpe dudağın değdiği yerdir.
Hayret ki senelerdir uslanmadı ve yaşlanmadı.
O, gonca gibi kokular saçan bir güldür.
Hayret ki senelerdir uslanmadı ve yaşlanmadı.

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Her Tel Saçı Bir Tel Dudağın Değdiği Yerdir (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir

Behiye Aksoy

Behiye Aksoy - Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir

Gönül Söyler

Gönül Söyler - Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir

Müzehher Güyer

Müzehher Güyer - Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Her Tel Saçı (1975)

Yaprak Sayar

Yaprak Sayar - Her Tel Saçı Bir Ter Dudağın

Notası

Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir notası