Her zahm-ı ciğer-sûze devâ-kâr aranılmaz

Eserin künyesi

Bestecisi: Giriftzen Âsım Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Her zahm-ı ciğer-sûze devâ-kâr aranılmaz
Açsan da ciğer-gâhını yâre yaranılmaz
Eller sarılır zülf-i perîşân taranılmaz
Açsan da ciğer-gâhını yâre yaranılmaz

Türkçe karşılığı
Her yanan kalp yarasına çare bulunmaz.
Gönlünün en derinini açsan da sevgiliye yaranamazsın; çünkü sevgili öyle vefasızdır ki gider başkalarına sarılır da, senin perişan saçlarını taramaz.
Gönlünün en derinini açsan da sevgiliye yaranamazsın.

Video yorumları

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz

Safiye Ayla Targan

Safiye Ayla - Her zahm-ı ciğer-sûze devâ-kâr aranılmaz

Mustafa Doğan Dikmen

M.Doğan DİKMEN-Her Zahm-ı Ciğersuze Deva Kâr Aranılmaz (HİCAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilâl Çelebi - Her Zahm-ı Ciğer-sûze Devâkâr Aranılmaz

Notası

Her zahm-ı ciğer-sûze devâ-kâr aranılmaz notası

Bir yanıt yazın