İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dağındır

Eserin künyesi

Bestecisi: Şeyhülislâm Es’ad Efendi
Makâmı: Dügâh makâmı
Usûlü: Ağır çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dağındır
Hased ol bağ-bân-ı aşka kim gül-çin-i bağındır
Nümâyân olmadıkça subh-i vuslat sönmesin yansın
Fitîl-i dâğ-ı firkât sînede ey dil çerâğındır

Türkçe karşılığı
Yanakların bûseden gül gül olmuş, bu yüzden gönül kızgın demirle dağlanmış gibi yaralıdır
Senin bağından gül devşiren aşk bağcısına ancak hased edilir
Ey gönül! Vuslat sabâhı görünmedikçe ayrılık yarasının fitili sînede sönmesin hep yansın
Çünki o senin çerâğındır (fitilindir)

Video yorumları

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DİKMEN-İzârın Gül Gül Olmuş Bûseden Dil Dağ Dâğındır (DÜGAH)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - İzarın gül gül olmuş buseden

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-İzârın Gül Gül Olmuş Bûseden Dil Dağ Dâğındır (DÜGAH)R.G.

Notası

İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dağındır notası - 1
İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dağındır notası - 2