İzarın gül gül olmuş buseden dil dağ-ı dağındır bestesi

Sözleri

İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dağındır
Hased ol bağ-bân-ı aşka kim gül-çin-i bağındır
Nümâyân olmadıkça subh-i vuslat sönmesin yansın
Fitîl-i dâğ-ı firkât sînede ey dil çerâğındır

Türkçe karşılığı:
Yanakların bûseden gül gül olmuş, bu yüzden gönül kızgın demirle dağlanmış gibi yaralıdır
Senin bağından gül devşiren aşk bağcısına ancak hased edilir
Ey gönül! Vuslat sabâhı görünmedikçe ayrılık yarasının fitili sînede sönmesin hep yansın
Çünki o senin çerâğındır (fitilindir)

Eserin künyesi

Beste: Şeyhülislâm Es’ad Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Dügâh makamı
Usûl: Ağır çember usûlü
Form: Beste formu

Video yorumları

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DİKMEN-İzârın Gül Gül Olmuş Bûseden Dil Dağ Dâğındır (DÜGAH)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - İzarın gül gül olmuş buseden

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-İzârın Gül Gül Olmuş Bûseden Dil Dağ Dâğındır (DÜGAH)R.G.

Notası

İzârın gül gül olmuş bûseden dil dâğ-ı dağındır notası

Sonuç: 5 / 5. Oy sayısı: 2

Henüz oylama yapılmamış...