Kaç yıl yüreğim sızladı ateşlere yandım

Eserin künyesi

Besteleyen: Osman Nihat Akın
Sözünü yazan: Ahmet Refik Altınay
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Sofyan usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kaç yıl yüreğim sızladı ateşlere yandım
Sünbüllere leylaklara baktım seni andım
Sermest ederek ruhumu güyâ oyalandım
Sünbüllere leylaklara baktım seni andım

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci ÇAYIRLI-Kaç Yıl Yüreğim Sızladı Âteşlere Yandım (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Zeki Müren

Kaç Yıl Yüreğim Sızladı

Ahmet Üstün

Ahmet Üstün - KAÇ YIL YÜREĞİM SIZLADI

Esma Başbuğ

Esma BAŞBUĞ-Kaç Yıl Yüreğim Sızladı Âteşlere Yandım (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Eylül Turan

Eylül TURAN-Kaç Yıl Yüreğim Sızladı Âteşlere Yandım (Kan.Tak.) (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Kaç yıl yüreğim sızladı ateşlere yandım notası

Yorumunuz