Medenî Aziz Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Medenî Aziz Efendi
Güfte şairi: Yusuf İzzettin Paşa
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kendine, niçin emsâl, ararsın?
İsmin gibi, pek nâzik, edâsın
Gerçi, biraz da, sen, bî-vefâsın
İsmin gibi, pek nâzik, edâsın

Kim sevmez âyâ, sen gibi, yâri
Bîçârene, sen lûtfeyle, bâri
Kizb ü riyâdan, âridir, âri
İsmin gibi, pek nâzik, edâsın

Video yorumları

Edâ Şimşek

Edâ ŞİMŞEK-Kendine Niçin Emsal Ararsın (HİCAZ)R.G.

Feriha Tunceli

Feriha Tunceli - Kendine niçin emsâl ararsın

Perihan Boran

Perihan BORAN-Kendine Niçin Emsal Ararsın (HİCAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilâl Çelebi - Kendine niçin emsâl ararsın

Notası

Kendine, niçin emsâl, ararsın notası

Bir yanıt yazın