Medenî Aziz Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Medenî Aziz Efendi
Güfte şairi: Yusuf İzzettin Paşa
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Türk aksağı usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Kendine niçin emsâl ararsın
İsmin gibi pek nâzik edâsın
Gerçi biraz da sen bî-vefâsın
İsmin gibi pek nâzik edâsın

Kim sevmez âyâ sen gibi yâri
Bîçârene sen lûtfeyle bâri
Kizb ü riyâdan âridir âri
İsmin gibi pek nâzik edâsın

Video yorumları

Edâ Şimşek

Edâ ŞİMŞEK-Kendine Niçin Emsal Ararsın (HİCAZ)R.G.

Feriha Tunceli

Feriha Tunceli - Kendine niçin emsâl ararsın

Perihan Boran

Perihan BORAN-Kendine Niçin Emsal Ararsın (HİCAZ)R.G.

Hilâl Çelebi

Hilâl Çelebi - Kendine niçin emsâl ararsın

Notası

Kendine niçin emsâl ararsın notası

Bir yanıt yazın