Şekerci Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şekerci Cemil Bey
Güfte şairi: Nâmık Kemâl
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Mahmûr bakışı, âşıka bin lûtfa bedeldir
Vallâhi güzel gözleri, billâhi güzeldir
Bir kerre nigâh etmesi, aksâ-yı emeldir
Vallâhi güzel gözleri, billâhi güzeldir

Türkçe karşılığı

Baygın bakışı âşığa bin bağış gibidir
Gözleri güzel, yeminle inan ki güzeldir
Bir kerecik bakması en büyük dileğimdir
Gözleri güzel, yeminle inan ki güzeldir

Video yorumları

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Mahzun duruşun âşıka bin ömre bedeldir

Notası

Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir notası

Bir yanıt yazın